WAT DOEN WE?

We verbinden mensen en organisaties in de stad die nieuwe ideeën en initiatieven willen uitvoeren maar niet goed weten hoe het te organiseren. In een paar simpele, praktische stappen brengen we de mensen van idee naar uitvoering. Daarbij verbinden we hen met andere mensen en organisaties die iets willen teruggeven aan hun gemeenschap. Heb je een idee? We helpen je om het gewoon te doen. Voor een leuke, blije en betere wereld.

#innovatie #samenwerken #creativiteit #leren

Lees meer over Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers en RayVers Performance Coaching & Consulting: klik hier.

- VOORBEELD VAN WAT WE DOEN -

Inspiratiekringen

(Een inititief van het Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers)

Een Inspiratiekring is een speels thematisch kringgesprek, in een open dialoog en met creatieve werkvormen. Voor scholieren en ouderen. Om elkaar echt te ontmoeten, durven te ontdekken en van elkaar te leren. Het is iedere keer weer inspirerend, uitdagend en verrassend.

© De methodiek is ontwikkeld door het Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers en RayVers Performance Coaching & Consulting.

Wat is het?

Een Inspiratiekring is een thematische reeks van drie workshops waarin drie stappen worden doorlopen: (probleem)stelling, oplossing en actie.

WAT biedt het?

Een speelse wijze van ontmoeten, verwonderen (ontdekken in nieuwsgierigheid) en creëren (maak samen nieuwe gedachten, perspectieven, ideeën, keuzes en acties).

voor wie?

Inspiratiekringen zijn initieel opgezet voor scholieren (15+) en ouderen (65+) tezamen.vergelijkbaar met?

Workshops en trainingen, met creatieve werkvormen die gericht zijn om op een andere manier naar jezelf, de ander en/of je omgeving te kijken.


Wat is anders?

Focus op de uniciteit van de deelnemers, het verbinden--met jezelf en de ander, en leren door het ontdekken en onderzoeken van andere perspectieven.

De format is volgens het Ontmoeten-Ontdekken-Creëren model, naar de klassieke probleem-oplossing-actie methode, en werkt met sociaal-maatschappelijke thema's uit de wijk.

Wat is uniek?

We leren kijken en het gesprek voeren met hart en hoofd. De sfeer is speels en creatief. De dynamiek is interactief en onderzoekend. De open dialoog is leidend met wederkerende momenten van feedback en reflectie.

We richten ons daarmee op de nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en creativiteit van de jongeren en ouderen.

wat anderen zeggen over inspiratiekringen

‘Ik was best nerveus hiervoor. Was een beetje bang dat ik niet zou kunnen meekomen met de scholieren, niet de vragen zou kunnen beantwoorden, niets te bieden had. Maar ik ben daar helemaal overheen. Het was echt leuk!’ - Jennifer (86)

‘Het kwam tegemoet aan mijn verwachtingen. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb genoten van de meisjes. Zo sprankelend.’ - Sandra (70)

‘Leuk, interessant, leerzaam, raar, anders, apart, gezellig ...’ - Scholieren (15+)

‘We kunnen nog veel van de meisjes leren. Het is inspirerend.’ - Ouderen (68-86)

‘Het samen praten geeft een andere kijk op dingen en het is nog gezellig en leuk ook.’ - Scholieren (14-16)

‘Dit is heel waardevol voor onze school.’ - Wellantcollege Madestein

‘Er was veel respect, behulpzaamheid en zorg van de jongeren voor de ouderen. Het was ontwapenend.’ - Ouderennetwerk Verzilveren

OORSPRONG

De eerste drie Inspiratiekringen zijn uitgevoerd in samenwerking met het ouderennetwerk Verzilveren en de VMBO-school Wellantcollege Madestein, met een co-financiering (subsidie Zorg voor je buurt) van het stadsdeelkantoor Loosduinen, Gemeente Den Haag, ondersteund door GetOud.

WAAROM DOEN WE WAT WE DOEN?

"Hoe meer het individu de vrucht van zijn talent en inspanning overdraagt aan de ander, hoe hoger het welzijn van de gemeenschap; hoe hoger het welzijn van de gemeenschap, hoe meer het individu de vrucht hiervan zal plukken."

Vrij bewerkt en geïnspireerd op Social Law van Rudolf Steiner (1861-1925)